Kaikki työt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin

Kotitalousvähennys on 3000 euroa vuodessa henkilöä kohden. Henkilön omavastuun osuus on 100 euroa vuodessa. Kahden hengen talouden on siis mahdollista saada enintään 6000 euroa vuodessa, josta menee 200 euroa omavastuuta.

Kotitalousvähennys on 60 prosenttia työn osuudesta eli sitä ei saa rakennustarvikkeista, polttopuusta eikä maa-aineksista. Matkakulut eivät myöskään ole vähennyskelpoisia.

Kun teetät työtä samana kalenterivuonna, niin sinulta ei enää jatkossa peritä 100 e omavastuuta.

Vähennys merkitään verolomakkeeseen 14, kohtaan 3.1, jolloin verottaja huomioi vähennyksen henkilökohtaisessa verotuksessa.